Vahdet Nafiz Aksu

ANA SAYFABUGÜNKÜ ERZURUMYEREL YAZILAR MAKALE / FIKRA / ÖYKÜ ERZURUM YAZILARI KİTABITÜM ŞİİRLERİM PDF

serbest  şiirlerimheceyle şiirlerim heceyle rübailer sesli şiirlerim resimli şiirlerimşiir sunuları

 

Vahdet Nafiz Aksu

E-KANAL CANLI YAYIN

TRT'DEKİ SÖYLEŞİLERİM

USTALARDAN SESLİ ŞİİRLER

ŞİİR VİDEOLARI -VNA

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI ŞEHİR

ÖNERİLER/ETKİNLİKLER

STRATEJİK HEDEFLER

BELGELERLE ERMENİ ZULMÜ

NET KÜTÜPHANE

100 TEMEL ESER

TARİH/ KÜLTÜR SOHBETLERİ

OSMANLI TARİHİ

SARI GELİN KİMİN TÜRKÜSÜ

ERZURUM  FIKRALARI

ÖZGEÇMİŞİM

FOTOBEN

KİTAPLARIMSÖZÜN SERHADDİ DUA
stratejik araştırma kurumları

araştırmacılar için kaynaklar

Türk dünyası araştırmaları

filozofların fikir dünyası

mevlana ney ve sema

Türk edebiyatı kolleksiyonu

edebiyat söyleşileri

düşünce dergi ve siteleri

e-kitap bankası

altı çizili satırlar

kuran ufku

öğrenciler için kaynaklar

ekovart tv-sanat haberleri

Türk islâm sanatları

kültür ve turizm bakanlığı

kent kent yeryüzü

yapı kredi kültür-sanat

gazetelerin birinci sayfaları

yerel medya

gazetelerin internet sayfaları

bebek ve anne com

gerekli tüm linkler 
SIK DİNLEDİKLERİM

 
kelâm-ı kibar


 

 

  İletişim Formu


 

bu sayaçtan önceki ziyaretçi:
165900

 

 

Google Site

 

 

 
 
ADAY ADAYI DOSTLARIMA DİYORUM Kİ

Geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuran kültür varlıklarını ihmal ederek sağlanan kentsel büyüme tek yönlüdür, eksiktir. Çağdaş şehircilik ve şehirlilik açısından buna “Gelişme” diyemeyiz.

Şehir planlamacılarımız, birbirine benzer yapılar topluluğu halinde büyüyen bir yerleşim merkezi oluşturmayı uzun süre “Şehirleşme” sandılar.

Tarihi dokuyu koruyarak dünya çapında kentler oluşturmayı akıllarına getirmediler. Yerel yönetimler, kentleşmeyi sadece teknik ve mimari bir mesele sandılar, işin kültürel boyutunu göz ardı ettiler. Teknik ve mimari meselede de Türkiye elli yıldır sınıfta kaldı, maalesef.

Sonuçta “Kentsel Peyzaj Tasarımı” konusunda yanlışlar üst üste konularak, ardı ardına eklenerek bugünlere gelindi.

***

Erzurum’da uzun yıllardır ‘plansız kentleşme’ önlenemedi. Kooperatifleşme dönemiyle birlikte birkaç uydu kent oluştu. Onlar için planlar yapılmıştı elbette.
O planlar ‘imar tadilatları ile’ kevgire döndü.
Otuz sene önce planda ‘yeşil alan’ yazan yerde şimdi 10 katlı ‘mavi site’ yükseliyor.
5 Kat olarak ruhsat verilmiş apartman bir bakmışsınız gürbüz delikanlılar gibi boy vermiş, 8 kat olmuş.
Tabi yapsatçı müteahhit ile imar ruhsatı verenler de dokuz kat!

İmar değişiklikleri vebal katsayıları yüksek işlemler.
Zaruri olanlarını istisna tutarak söyleyebiliriz ki tarafları en çok abat, şehri en fazla berbat eden tasarruflar.
Öyle ise en azından bundan sonra dikkatli olunmalı.
Öyle bir imar planı kabul edilmeli ki yıllarca şehrin ihtiyaçlarını karşılasın.
Büyükşehir belediyesinin meclise sevk ettiği yeni plan bu bakımdan önemli bir ihtiyacı karşılayabilir.
Öbür hafta da yazdık.
Aceleye getirilmemesi koşulu ile.
Sayın Milletvekilleri, Parti yönetimleri ve hatta genel merkezlerin bu konuda devreye girmesi gerekiyor.
AK Parti gurubunun planının müzakeresini seçim sonrasına bırakma eğiliminde olduğuna ilişkin haberler okudum.
Bu düşüncelerini muhakkak karara dönüştürmeli ve hayırlı bir teşebbüsün aceleye getirilmesi önlenmeli.

***

Şehirleşme maceramızın hiç değilse bundan sonraki aşamalarında “ Vizyoner şehir planlaması” diye bir kaygımız olmalı.

Son dönemlerde yerel yönetimlerde emarelerini gördüğümüz “Kültürel kent yapısını koruma” çabalarının kalıcı ve sürekli politikalara dönüşmesini diliyorum.

Bu haftaki yazımda; “Şehirlilik” ve “Şehircilik” bilincinin sürekli hale gelmesi için ENER olarak 2010 yılında yayımladığımız metinden bölümler aktaracağım.

Bu metin, büyük ölçüde “Avrupa Şehir Şartı 1 ve 2“ sözleşmesinden alıntılar yapıyor ve çok önemli şehircilik ilkelerinin altını çiziyor.

İlgili birimlerce bildiri elbette incelenmiş, yararlanılması gereken hususlar belirlenmiştir. Biz de konuyu kamuoyuna taşıyarak “Müşterek bir şehirlilik bilinci” oluşturmayı amaçladık.

Geçmişi olmayan bir şehir, hafızasını yitirmiş bir insana benzer.

Bir şehir, modern gelişmeyle “tarihi mirasın korunması” arasında dengeyi kurmalı, “eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştirmeli” ve “sürdürülebilir kalkınma” ilkelerini sağlayabilmelidir.

Yerel yönetimler kısa ve uzun vadeli programlarında, yıllık plan ve uygulamalarında şehirleşmenin evrensel ilkelerini gözetmelidirler.

Yerel Yönetimlerin seçimle gelen ve atanan üst kadroları “Eskiyi tahrip etmeden” yeniyle bütünleşme bilinci ve becerisini taşımalıdırlar.

Erzurum’un şehirleşme politikaları belirlenirken “Evrensel çıtanın” gözetilmesi çok önemlidir.

Bu konuda çağdaş yerel yönetim ilkelerine uyum birinci önceliktir.

Zira Avrupa Şehir Şartı Bildirisinde de belirtildiği gibi, yerleşimlerin meseleleri ölçekte farklılıklar göstermekle birlikte, özde aynı yapıyı barındırır.

Bir “şehrin karakteri”, onun çağdaş mimarisi ve tarihi dokusundadır. Bir şehrin çekiciliği ise, mevcut yapıların ıslahı ve yenilerin birbirleriyle ve çevreyle, çekici ve uyum içinde olmasıyla arttırılır.

Şehirlerimizin ve kasabalarımızın çok gerilere giden bir tarihleri olduğunu ve bunlara kültürlerimizin geniş ufkundan bakılması gerektiğini bilmeliyiz. Geçmişe ve ortak belleklerimize uzanan bu köklerin aynı zamanda, kendimizi geleceğe güçlü bir kimlikle taşımaya imkân vereceğine inanıyoruz.

Tek bir “Şehir gelişme modeli” teklif etmiyoruz. Şehir ve kasabalarımızın kendi kişilikleri var; hepsi farklıdır ve bu çeşitlilik Türkiye için bir fırsattır.

Belediye Başkanı ve şehir meclisi üyesi olarak şehrine hizmeti hayal eden dostlarımızın notları arasında ENER’İN YENİ ŞEHİRCİLİK MENİFESTOSU mutlaka bulunmalı. İşte o çalışmayı elde edebileceğiniz bağlantı;

http://www.enerstratejimerkezi.com/Haber_Resim/sehirlilik.pdf